BlizzCon 2020 đã bị hủy bỏ, nhưng như Blizzard đã thông báo trước đó, sự kiện sẽ diễn ra trực tuyến vào đầu năm 2021. BlizzCon Online hay BlizzConline – tên công ty định gọi sự kiện – sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20 của tháng. . 2 năm 2021.

Ngày 1 bắt đầu vào Thứ Sáu ngày 19 tháng Hai. Blizzard sẽ bắt đầu với các bản cập nhật về những gì nhóm đang phát triển, cũng như trọng tâm trong những năm qua. Sau đó, chúng tôi sẽ có luồng “hơn ba giờ” ở sáu kênh khác nhau, tập trung vào nhiều Game.

Ngày thứ 2 của BlizzCon 2021 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 20 tháng Hai. Thứ bảy sẽ tập trung vào nhiều sự kiện cộng đồng như cosplay. Nếu bạn tập trung vào Game, thì ngày đầu tiên sẽ là thời gian để xem. Blizzard cho biết họ sẽ công bố thông tin chi tiết về lịch trình trong thời gian tới.

Như đã được xác nhận trước đó, BlizzCon Online sẽ miễn phí, bao gồm cả quyền truy cập vào mọi kênh trong thời gian diễn ra sự kiện, dự kiến ​​cho một năm 2021. Bạn có thể trả thêm tiền cho Bộ sưu tập Lễ kỷ niệm, với các phụ kiện trong Game của Blizzard.

Blizzard cũng xác nhận rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn sơ lược về cả Diablo 4 và Overwatch trong sự kiện này. Hy vọng rằng họ sẽ chia sẻ thời gian ra mắt chính thức của cả hai Game.

Bạn có thể xem thêm một số bài viết liên quan bên dưới: