K / DA COLLECTION, BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ TRÒ CHƠI ĐẦU TIÊN CỦA LOGITECH G ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN CHÍNH THỨC TỪ SỰ CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT ĐÃ ĐẾN