Người chơi PlayStation hiện có thể cập nhật ID mạng PlayStation của họ. Tính năng này đã được chờ đợi từ lâu kể từ khi Sony công bố vào tháng 10. Tuy nhiên, sự lựa chọn của bạn để thay đổi tên PSN có một số hạn chế.

Tính năng đổi ID trực tuyến của PSN chỉ hỗ trợ các Game “được phát hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018”, nhưng công ty cảnh báo rằng họ không đảm bảo rằng tất cả các Game “hỗ trợ tính năng này.” Theo Sony, ít nhất 10 Game đã có “lỗi nghiêm trọng” do việc đổi tên, bao gồm các Game do Sony phát hành như Everybody’s Golf, LittleBigPlanet 3 và một số Game MLB The Show. Những lỗi nghiêm trọng này bao gồm mất PlayStation Trophy hoặc đơn vị tiền tệ Game của những Game đó.

Các Game khác không hoạt động đầy đủ với tính năng này bao gồm Bloodborne, Uncharted 4: A Thief’s End, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, NBA 2K19 và Warframe. Các vấn đề liên quan đến các Game này ít nghiêm trọng hơn, như hiển thị các ID cũ và đưa Game về trạng thái mặc định.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các Game đã được kiểm tra hoặc có vấn đề với việc đổi tên PSN trên trang web PlayStation.

Đổi ID mạng PlayStation lần đầu tiên miễn phí. Sony sẽ tính phí 9,99 USD cho mỗi lần đổi tên tiếp theo (người dùng PlayStation Plus sẽ chỉ phải trả 4,99 USD). Có thể tìm thấy thêm chi tiết về tính năng này trên PlayStation Blog.